REGULAMENT OFICIAL – PROMOTIE ANIMAX SANICAT - Perioada 04.12.2023 - 10.12.2023

Regulamentul concursului “Sanicat Giveaway" 

 

 1. Dispoziții generale

Aceste reguli reglementează participarea la concursul “Sanicat Giveaway” (denumit în continuare "Concursul"), organizat de catre SC PET PRODUCT SRL (denumit în continuare Organizatorul), persoana juridica de nationalitate romana, cu sediul social in Bucuresti, Str. Preciziei, nr.1, Preciziei Business Center, Tronson 2, et.3, sector 6, inregistrata la Registrul Comertului sub nr.J40/11074/1998,Cod Unic de Inregistrare 11156707, atribut fiscal RO (denumită în continuare "Organizatorul"). 

Participarea la concurs nu este condiționată de achiziția de bunuri. Orice costuri de acces la Internet pentru postarea de comentarii sunt suportate de către utilizatori. 

Acest concurs nu este în nici un fel afiliat, sponsorizat sau gestionat de Instagram. Toate întrebările, comentariile sau reclamațiile vor fi direcționate exclusiv catre Organizator. 

Prin participarea la concurs, participantii confirmă faptul că acestia cunosc termenii și condițiile acestui concurs și sunt de acord cu ele. În cazul în care utilizatorii au nelamuriri sau comentarii, acestia pot contacta Organizatorul la adresa: contact@animax.ro

 

 1. Condițiile de participare la concurs și modul de desfășurare al concursului

Concursul este deschis tuturor utilizatorilor adulți de Instagram care locuiesc în Romania, care acceptă regulile Instagram și aceste reguli si condiții, și care au o adresă de e-mail validă.  

Pentru a putea fi considerati castigatori, participantii trebuie sa dea follow paginii de Facebook Animax, sa dea like postarii de concurs, sa raspunda in comentarii la intrebarea “Care este cea mai mare nazbatie facuta de pisica ta” si sa eticheteze un prieten. Participantii pot avea mai multe comentarii, insa persoanele etichetate trebuie sa fie diferite. 

Organizatorul își rezervă dreptul de a verifica valabilitatea înscrierii și de a respinge participarea utilizatorilor care nu îndeplinesc aceste criterii. 

Organizatorul își rezervă dreptul de a nu publica comentarii inadecvate (un conținut care nu respectă termenii și condițiile concursului) și dreptul ca in orice moment, fara notificare, să poată elimina un comentariu deja publicat anterior, utilizatorul incalcand astfel regulamentul concursului. 

Eliminarea comentariilor reprezinta stergerea acestora. 

De asemenea, organizatorul își rezervă dreptul, în orice moment și fără notificare să modifice conținutul pe care un utilizator il pune la dispoziție prin intermediul acestei aplicații. 

 

 1. Durata concursului

Concursul se desfășoară în perioada 4-10 decembrie 2023.

 

 1. Alegerea câștigătorilor

Castigatorii Concursului vor fi desemnati prin platforme online de comment picker (Commentpicker.com). 

 

 1. Premiul

Premiul consta intr-un sac de asternut vegetal pentru litiera Sanicat Clumping de 2,5kg, in valoare de 66,99 lei.   

Premiul nu poate fi schimbat în numerar sau transferat unei terțe părți. 

Anuntarea castigatorilor se va realiza prin publicarea acestora pe pagina de socializare a Organizatorului: https://www.facebook.com/Animax.ro/ in termen de maxim 2 zile calendaristice de la data incheierii procesului de validare a castigatorilor.  

Organizatorul nu poate fi facut responsabil pentru cazul in care un Participant desemnat castigator nu raspunde (nu furnizeaza datele necesare validarii), in timp de cel mult de 72 ore de la data publicarii listei castigatorilor. 

Participantul este responsabil pentru corectitudinea adreselor de e-mail cu care este înscris în concurs și pentru monitorizarea paginii de Instagram si a mesajelor primite.  

În scopul informării, Organizatorul permite Participantului contactarea sa prin diverse canale, de exemplu, e-mail, mesaje pe un profil de Facebook, telefon etc.  

Câștigătorul trebuie sa isi precizeze numele, prenumele și adresa de email la care Organizatorul să-i trimită cadoul sau domiciliul daca este nevoie de primirea cadoului prin curier.  

În cazul în care câștigătorul nu raspunde în termen de 72 ore de la data notificării sau a netransmiterii informatiilor corecte (de ex. adresa incorecta de e-mail, profil Instagram închis ș.a.m.d.), acesta pierde dreptul la premiu. 

În cazul în care Organizatorul constată că utilizatorul nu respectă oricare dintre regulile Instagram și regulile concursului, utilizatorul poate fi descalificat fără nici o notificare suplimentară. 

 

 1. Limitarea raspunderii

6.1. Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentative de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau buna desfasurare a acestui Concurs. 

6.2. In eventualitatea unei dispute asupra validitatii unei inscrieri in Concurs, decizia Organizatorului este definitiva. 

6.4. Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru: 

6.5 Accesarea on-line a unei alte pagini de Instagram, alta decat cea care gazduieste organizarea Concursului. 

6.6. Interactiunea cu pagina in afara perioadei Concursului mentionata mai sus. 

6.7. Nicio eroare in datele furnizate de catre castigatori; acuratetea datelor de contact nu atrage raspunderea de orice natura a Organizatorului, fiind in responsabilitatea exclusiva a participantilor. Ca atare acesta nu are niciun fel de obligatie in cazul furnizarii de catre participanti a unor date eronate care au dus la imposibilitatea trimiterii in conditii normale a premiului, la imposibilitatea identificarii unui castigator, imposibilitatea inscrierii in Concurs din cauza ilizibilitatii datelor personale. 

6.8. Organizatorul nu va fi responsabil pentru imposibilitatea castigatorilor sau a rezervelor (daca va fi aplicabil) de a intra in posesia premiilor oferite. 

6.9. Organizatorul nu va fi responsabil pentru intarzierea in livrarea premiului cauzata de intarzieri in prestarea serviciilor de catre furnizorii de la care este achizitionat acesta, de servicii postale sau curierat etc. 

6.10. Reclamatiile referitoare la premiul castigat, ulterioare intrarii in posesia premiului nu vor fi luate in considerare de catre Organizator cu exceptia situatiei in care acesta prezinta defectiuni sau nu este conform potrivit reglementarilor aplicabile; 

6.11. Pierderea de catre participant a datelor de logare sau alte nefuctionalitati ale altor elementelor hardware / software, implicate in procesul de reamintire sau recuperare a parolei si userului. 

6.12. Erori cauzate de folosirea incorecta a computerului personal sau al altui dispozitiv utilizat de catre participant (intreruperea sursei electrice, erori date de sistemul de operare instalat pe computer, erori date de virusarea sistemului de operare al computerului, erori date de folosirea cu rea vointa a tehnologiei de catre participant in scopul de a vicia organizarea in bune conditii a Concursului). 

6.13. Erori cauzate de folosirea altor tehnologii decat cele recomandate de Organizator. Tehnologiile recomandate: Browser internet (Internet Explorer vers. minima 7, minim Opera 11.1, minim Chrome 14, minim Firefox 10, minim Safari 5). 

Situatiile in care anumite persoane inscrise in Concurs sunt in incapacitate de a participa partial sau integral in Concurs, daca aceasta incapacitate se datoreaza unor circumstante aflate in afara controlului rezonabil al Organizatorului. 

Aceste circumstante se pot datora: informatiilor eronate, incomplete, transmise cu intreruperi, transmise cu intarziere sau deformate in orice alt mod, in urma actiunilor utilizatorilor paginii web, a functionarii echipamentelor de calcul ale acestora, aplicatiilor acestora sau altor echipamente tehnice ale acestora folosite in derularea competitiei. Aceste circumstante se pot datora, de asemenea, dificultatilor tehnice care pot afecta functionarea conexiunilor Internet si/sau a echipamentelor de calcul si/sau a aplicatiilor furnizorului de Internet si/sau functionarea defectuoasa a e-mail-ului, fie in cazul Organizatorului, fie in cazul participantului, cauzata de probleme tehnice si/sau de trafic intens pe Internet, in general, sau pe pagina web, in special, sau de ambele tipuri de probleme. 

Aceste circumstante se mai pot datora: unor deteriorari sau defecte cu efect potential asupra echipamentelor de calcul, aplicatiilor si/sau datelor stocate ale participantilor sau ale unor terti, in urma participarii la competitie. Aceste circumstante pot, de asemenea, sa se datoreze unor schimbari de legislatie care sa influenteze derularea si implementarea competitiei (precum deciziile adoptate de autoritatile civile, regimul de razboi, catastrofele naturale si alte evenimente similare), castigurile obtinute in urma competitiei, valoarea acestora, functia acestora, conditiile de acordare a acestora si/sau distribuirea acestora. 

 

 1. Aspecte legate de prelucrarea datelor cu caracter personal 

7.1. Prin prezentul Regulament, Organizatorul si societatile comerciale implicate in organizarea Concursului se obliga sa respecte prevederile legislației privind protecția datelor cu caracter personal inclusiv, în mod special, prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din data de 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE („GDPR”). 

7.2 Agenția este desemnată de Organizator să prelucreze datele cu caracter personal în contextul organizării și desfășurării Concursului, în calitate de persoană împuternicită. 

 

ANEXA nr. 1 la Regulamentul Oficial al Concursului ”Sanicat Giveaway”  

(“Campania”) 

- Informatii cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal - 

 1. Date privind operatorul de date cu caracter personal si imputernicitul 

In vederea desfasurarii Campaniei, datele cu caracter personal ale participantilor vor fi prelucrate de catre: 

SC PET PRODUCT SRL (denumit în continuare Organizatorul), persoana juridica de nationalitate romana, cu sediul social in Bucuresti, Str. Preciziei, nr.1, Preciziei Business Center, Tronson 2, et.3, sector 6, inregistrata la Registrul Comertului sub nr.J40/11074/1998,Cod Unic de Inregistrare 11156707, atribut fiscal RO, denumita in cele ce urmeaza Organizatorul, 

Datele de contact ale Operatorului pentru nelamuriri sau exercitarea drepturilor de catre persoanele vizate cu privire la datele cu caracter personal sunt urmatoarele:  

SC PET PRODUCT SRL (denumit în continuare Organizatorul), persoana juridica de nationalitate romana, cu sediul social in Bucuresti, Str. Preciziei, nr.1, Preciziei Business Center, Tronson 2, et.3, sector 6, inregistrata la Registrul Comertului sub nr.J40/11074/1998,Cod Unic de Inregistrare 11156707, atribut fiscal RO, denumita Organizatorul.  

 1. Categorii de date cu caracter personal procesate in cadrul Campaniei

In cadrul Concursului, Operatorul va colecta de la participanti urmatoarele categorii de date cu caracter personal: 

 • nume;
 • prenume;
 • adresa de email;
 • numar de telefon;
 • adresa de livrare;
 • Cod Numeric Personal - in scopul indeplinirii obligatiilor fiscale ale Operatorului.
 1. Scopul procesarii

Datele cu caracter personal ale participantilor la Concursului vor fi prelucrate in vederea:  

(i) organizarii si desfasurarii Concursului; 

(ii) desemnarii, contactarii si validarii castigatorului; 

(iii) atribuirii premiului si indeplinirii obligatiilor fiscale ale Organizatorului; 

 1. Temeiul juridic al prelucrarii

Datele vor fi prelucrate in temeiul consimtamantului si/sau al interesului legitim, prin acceptarea de catre persoana vizata a Regulamentului si a anexelor la acesta. In cazul in care se acorda premii cu valoare mai mare de 600 lei, CNP-ul se prelucreaza in scopul indeplinirii obligatiilor fiscale ale Operatorului.  

 1. Destinatarii datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal colectate in cadrul Campaniei de catre Operator vor fi dezvaluite Imputernicitilor, Subimputernicitilor ai SC PET PRODUCT SRL (denumit în continuare Organizatorul), persoana juridica de nationalitate romana, cu sediul social Bucuresti, Str. Preciziei, nr.1, Preciziei Business Center, Tronson 2, et.3, sector 6, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/11074/1998, Cod Unic de Inregistrare 11156707, atribut fiscal RO, denumita in cele ce urmeaza Organizatorul. 

 1. Perioada de stocare a datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal ale Participantilor declarati necastigatori vor fi stocate timp de 6 luni de la incheierea Concursului. 

Datele cu caracter personal ale castigatorilor vor fi stocate conform prevederilor legale aplicabile in materie fiscala, respectiv 10 (zece) ani de la data incheierii exercitiului financiar in care a avut loc plata impozitului din premii.  

La expirarea perioadei de stocare a datelor cu caracter personal, Operatorul va sterge/distruge aceste date de pe mijloacele de prelucrare si stocare, impunand Imputernicitului/ Imputernicitilor obligatii similare. 

Datele cu caracter personal ale necastigatorilor vor fi distruse in termen de cel mult 6 luni de la incheierea Concursului, ele nefiind utilizate in niciun alt scop, pana la momentul distrugerii acestora.  

 1. Drepturile persoanelor vizate

In vederea asigurarii unei prelucrari echitabile si transparente, Operatorul asigura participantilor, pe durata Concursului, urmatoarele drepturi: 

(i) dreptul de retragere a consimtamantului cu privire la prelucrare, in orice moment, fara ca aceasta sa afecteze legalitatea prelucrarii efectuate pe baza consimtamantului inainte de retragerea acestuia; 

(ii) dreptul de a solicita accesul la datele cu caracter personal; 

(iii) dreptul de a solicita rectificarea datelor cu caracter personal; 

(iv) dreptul de a solicita stergerea datelor cu caracter personal;  

(v) dreptul la restrictionarea prelucrarii; 

(vi) dreptul de a se opune prelucrarii, exceptand cazul in care dispozitii legale prevad contrariul; 

(vii) dreptul la portabilitate a datelor; 

(viii) dreptul de a depune o plangere in fata Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal. 

Desemnarea castigatorilor Campaniei se va face atat prin mijloace automate de prelucrare a datelor cu caracter personal cat si prin interventie umana, reprezentata de juriul imputernicit pentru desemnarea castigatorului premiului. 

Participantii isi pot exercita drepturile mentionate anterior printr-o cerere scrisa, datata, semnata si adresata Operatorului la sediul social in Bucuresti, Str. Preciziei, nr.1, Preciziei Business Center, Tronson 2, et.3, sector 6, inregistrata la Registrul Comertului sub nr.J40/11074/1998, Cod Unic de Inregistrare 11156707, atribut fiscal RO sau la adresa de mail contact@animax.ro 

De asemenea, participantii la Concurs au dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere: persoanele vizate au dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere a prelucrării datelor în cazul în care considera că le-au fost încălcate drepturile: 

Autoritatea Națională pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal; B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30 Sector 1, cod postal 010336 Bucuresti, Romania 

anspdcp@dataprotection.ro.  

 1. Protectia datelor cu caracter personal apartinand copiilor

Intrucat la Campanie pot participa exclusiv persoanele fizice cu varsta de minim 18 ani la data inceperii Campaniei, nu vor fi prelucrate si stocate date apartinand persoanelor cu varsta mai mica de 18 ani. In situatia in care Operatorul/un Imputernicit primeste date cu caracter personal apartinand persoanelor cu varsta mai mica de 18 ani, aceste date vor fi imediat sterse/distruse de pe mijlocele de prelucrare si stocare ale Operatorului/Imputernicitului. In cazul in care un parinte sau un titular al autoritatii parintesti notifica prelucrarea unor date cu caracter personal apartinand unor persoane cu varsta mai mica de 18 ani, Operatorul va sterge/distruge imediat aceste date de pe mijlocele de prelucrare si stocare.  

 1. Securitatea datelor cu caracter personal

Operatorul se obliga sa implementeze masuri tehnice si organizatorice adecvate in vederea asigurarii unui nivel de securitate corespunzator datelor cu caracter personal apartinand participantilor la Campanie. Operatorul se obliga sa impuna Imputernicitului obligatii similare. La evaluarea nivelului adecvat de securitate se va tine seama in special de riscurile prezentate de prelucrarea datelor cu caracter personal, generate in special, in mod accidental sau ilegal, de distrugerea, pierderea, modificarea, divulgarea neautorizata sau accesul neautorizat la datele cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate. 

Prin participarea la Campanie, participantii isi exprima acordul cu privire la furnizarea datelor cu caracter personal catre Operator si/sau societatile comerciale implicate in organizarea prezentei Campanii, in scopul includerii acestor date cu caracter personal in baza de date a Operatorului, operata de catre Imputernicit, in scopul participarii la Campanie, identificarii si validarii ca si castigator, inmanarii si primirii premiului. 

 1. Modificarea politicii de prelucrare a datelor cu caracter personale

Operatorul are dreptul de a modifica prezenta Anexa la Regulament oricand pe durata desfasurarii Campaniei, numai in cazul in care se descopera masuri mai eficiente pentru protejarea si securizarea datelor cu caracter personal ale persoanelor vizate si fara a afecta drepturile si libertatile acestora. Orice astfel de modificare va fi publicata pe site-ul Operatorului si/sau al Campaniei, respectiv va fi adusa la cunostinta Participantilor prin aceleasi mijloace prin care au fost instiintati cu privire la Regulament. 

 1. Dispoziții finale

Organizatorul nu își asumă nici o responsabilitate pentru: 

- Orice consecințe care rezultă ca urmare a utilizării incorecte sau abuzive a condițiilor concursului de către participanții la concurs sau părți terțe 

- Consecințele nedorite asupra utilizatorului ca urmare a participării la concurs 

- Informațiile false pe care utilizatorul le-a transmis Organizatorului 

Participanții la concurs renunță la orice plângere împotriva Organizatorului care este legată de participarea la concurs (de ex. În ceea ce privește costul sau calitatea conexiunii la Internet, în ceea ce privește numărul de voturi obținute, excluderea din concurs în conformitate cu termenii prevăzuți in regulament, plângerile altor utilizatori cu privire la concurs, plângeri cu privire la comentariul câștigător etc.). 

Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica prezentul Regulament în orice moment si fara notificare, iar utilizatorilor le este recomandat să monitorizeze periodic acest site și, ocazional, sa citească termenii și condițiile. 

SC PET PRODUCT SRL 

 

 

DISTRIBUIE: