REGULAMENT OFICIAL – PROMOTIE ANIMAX PETKULT

1.ORGANIZATORUL PROMOTIEI

1.1.Organizatorul prezentei promoţii este SC PET PRODUCT SRL (denumit în continuare Organizatorul), persoana juridica de nationalitate romana, cu sediul social in Bucuresti Sectorul 6, Strada Preciziei, Nr. 1, Preciziei Business Center, Tronson 1, Etaj 2, inregistrata la Registrul Comertului sub nr.J40/11074/1998,Cod Unic de Inregistrare 11156707, atribut fiscal RO.

1.2.Incepand cu data de 18 mai 2023 – SC Pet Product SRL lanseaza campanie PETKULT (cu ocazia rebrandingului), mai precis, la achizitionarea/comandarea oricarui sac de hrana uscata Petkult (doar pentru caini), clientul primeste o conserva GRATUIT de Petkult. Pentru sacii sub 12kg, clientul primeste o conserva Petkult de 400g, pentru sacii de/peste 12 kg, clientul primeste o conserva Petkult de 800g.  Clientul nu-și alege conserva singur, iar promotie se acorda in limita stocului disponibil și se desfasoara in perioada 18-24.05.2023. Promotia este valabila atat online, cat si in magazinele fizice.

1.3.Participantii la promotie sunt obligati sa respecte termenii prezentati in Regulamentul Oficial al acesteia (denumit in continuare "Regulament"), asa cum este specificat mai jos.

1.4.Participarea la aceasta promotie implica acordul expres, cunoasterea si acceptarea fara obiectii a prezentului Regulament de catre toti participantii la aceasta.

1.5.In perioada desfasurarii campaniei, Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba oricand prezentul regulament, urmand ca orice astfel de modificari sa intre in vigoare numai dupa afisarea in magazinele Organizatorului.

1.6.Modificarea regulamentului promotiei se poate realiza prin intocmirea unui act aditional la acesta, care va fi afisat in magazinele Organizatorului, in vederea consultarii si luarii la cunostinta a prevederilor acestuia de catre participanti. Anexele sau actele aditionale la regulament fac parte integranta din acesta.

1.7.Campania promotionala va putea fi întrerupta de Organizator oricand, in timpul duratei de desfasurare, in cazul aparitiei unei situatii de forta majora sau al modificarii regulamentului promotiei.

1.8.Prezentul regulament de participare este intocmit in conformitate cu legile din Romania și este disponibil în copie, spre consultare de către orice persoană interesata, in toate magazinele Organizatorului, in care se desfasoara promotia.

 

2.PARTICIPANTII SI PRODUSELE PARTICIPANTE LA PROMOTIE

2.1.Pot participa la aceasta promotie toate persoanele fizice, indiferent de cetatenie si persoanele juridice, care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:

  • locuiesc pe teritoriul Romaniei;
  • accepta termenii si conditiile prezentei promotii;
  • cunoaste regulamentul promotiei, il accepta in totalitate si doreste sa participe la promotie prin cumpararea oricaruia dintre produsele specificate in Anexa 1, comercializate de catre Organizator.

2.2.Nu pot participa la aceasta promotie angajatii companiei organizatoare, precum si membrii familiilor acestora (soti sau rude de gradul I ).

 

3.DURATA PROMOTIEI

3.1.Campania promotionala se desfasoara in perioada 18-24.05.2023, in magazinul Animax On-line, dar si in magazinele fizice, in limita stocului disponibil.

3.2.Campania promotionala va putea fi intrerupta de catre Organizator doar in cazul intervenirii unei situatii de forta majora sau printr-o hotarare interna a acestuia, care urmeaza a- si produce efectele de la data publicarii acesteia pe site-ul oficial al Organizatorului.

 

4.MECANISMUL DE FUNCTIONARE A PROMOTIEI

4.1.In vederea participarii la prezenta promotie, participantii, persoanele fizice de orice cetatenie sau juridice, vor trebui sa achiziționeze/comande produsele specificate in Anexa 1 comercializate de catre Organizator si vor primi GRATUIT o conserva mentionata in Anexa 1, in limita stocului disponibil.

4.2.Data limita in care Clientul poate solicita acordarea promotiei este 24.05.2023.

 

5.TAXE ȘI IMPOZITE- RASPUNDEREA ORGANIZATORULUI

5.1.Organizatorul se obliga sa suporte integral toate impozitele aferente promotiilor Animax.

 

6.SOLUTIONAREA LITIGIILOR

6.1.Eventualele litigii aparute intre organizator si participantii la campania promotionala se vor rezolva pe cale amiabila, in termen de cel mult 20 de zile de la data la care partile isi semnaleaza una celeilate aparitia unui posibil motiv de conflict.

6.2.In cazul in care litigiul nu poate fi solutionat in termenul instituit de art.6.1., acestea vor fi solutionate de catre instantele judecatoresti competente de la sediul Organizatorului.

 

7.DISPOZITII FINALE

7.1.Anexele sau actele aditionale fac parte integranta din prezentul Regulament.

7.2.Prezentul Regulament si eventualele acte aditionale la acesta vor fi disponibile in vederea consultarii de catre participanti, in magazinul on-line al Organizatorului.

7.3.Decizia de initiere si derulare a Promotiilor Animax conform regulilor din prezentul Regulament este finala si obligatorie pentru participanti. SC PET PRODUCT SRL se obliga sa respecte drepturile prevazute de Legea 677/2001.

TAG-URI:

DISTRIBUIE: