Politica Cookie-uri

Acest site folosește cookie-uri. Unele dintre ele sunt esențiale, în timp ce altele ne ajută să ne îmbunătățim experiența. Puteți utiliza acest instrument pentru a modifica setările cookie-urilor. Click aici pentru a afla mai multe despre cookie-uri.

Informatii si sfaturi
0731.777.797
0Item(s)

Nu aveti nici un produs in cosul de cumparaturi

Product was successfully added to your shopping cart.

REGULAMENT OFICIAL – CAMPANIE “VOUCHERE COMPETITIE CANINA” Perioada 01.05.2016 – 31.05.2016

REGULAMENT OFICIAL – CAMPANIE "VOUCHERE COMPETITIE CANINA"

Perioada 01.05.2016 – 31.05.2016

1.ORGANIZATORUL CAMPANIEI

1.1.Organizatorul prezentei campanii este SC PET PRODUCT SRL (denumit în continuare Organizatorul), persoana juridica de nationalitate romana, cu sediul social in Bucuresti, Bd Burebista nr.4 bl D13, sc 2, et 7 ap 60, sector 3, inregistrata la Registrul Comertului sub nr.J40/11074/1998,Cod Unic de Inregistrare 11156707, atribut fiscal RO, care pune la dispozitia Asociatiei Ebremeny Allatvedo Egyesulz 3 (trei) vouchere cu valoarea individuala de 100 de lei, 150 de lei si 200 de lei, valoarea totala a voucherelor fiind de 450 de lei.

1.2.Participantii la campanie sunt obligati sa respecte termenii prezentati in Regulamentul Oficial al acesteia (denumit in continuare "Regulament"), asa cum este specificat mai jos.

1.3.Participarea la această campanie implica acordul expres, cunoasterea si acceptarea fara obiectii a prezentului Regulament de catre toti participantii la aceasta.

1.4.In perioada desfasurarii campaniei, Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba oricand prezentul regulament, urmand ca orice astfel de modificari sa intre in vigoare numai dupa afisarea lui pe site-ul Organizatorului animax.ro.

1.5.Modificarea regulamentului campaniei se poate realiza prin intocmirea unui act aditional la acesta, care va fi afisat pe site-ul Organizatorului, in vederea consultarii si luarii la cunostinta a prevederilor acestuia de catre participanti. Anexele sau actele aditionale la regulament fac parte integranta din acesta.

1.6.Campania va putea fi întrerupta de Organizator, oricand in timpul duratei de desfasurare, in cazul aparitiei unei situatii de forta majora sau al modificarii regulamentului.

1.7.Prezentul regulament de participare este intocmit in conformitate cu legile din Romania și este disponibil în copie, spre consultare de către orice persoană interesată, în toate magazinele Organizatorului, in care se desfasoara promotia.

2.PARTICIPANTII ŞI PRODUSELE PARTICIPANTE LA CAMPANIE

2.1.Pot participa la această campanie toate persoanele fizice, indiferent de cetatenie si persoanele juridice, care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:

locuiesc pe teritoriul Romaniei;

au varsta de peste 18 ani, implinita pana la data de 01.05.2016

accepta termenii si conditiile prezentei promoţii;

cunosc regulamentul campaniei, îl acceptă în totalitate şi doresc să participe la campanie prin cumpărarea oricăruia dintre produsele comercializate de către Organizator.

2.2.Nu pot participa la aceasta promotie angajatii companiei organizatoare, precum si membrii familiilor acestora (soti sau rude de gradul I ).

2.3.La promoţie participă toate produsele comercializate de către Organizator prin magazinul Animax Odorheiul Kaufland

3.DURATA CAMPANIEI

3.1.Campania se va desfasura in perioada 01.05 – 31.05.2016 (inclusiv).

3.2.Campania va putea fi întreruptă de către Organizator doar în cazul intervenirii unei situații de forță majoră sau printr-o hotărâre internă a acestuia, care urmează a-și produce efectele de la data publicării acesteia pe site-ul Organizatorului animax.ro.

4.MECANISMUL DE FUNCȚIONARE AL CAMPANIEI

4.1.Stabilirea utilizatorilor se va face de catre Asociatia Ebremeny Allatvedo Egyesulz

4.2.Voucherul se poate utiliza o singura data.

4.3 Voucherele se pot cumula cu mai multe promotii, insa nu pot fi utilizate pentru achizitionarea de animale vii, servicii, plante;

4.4 In cazul in care produsele alese spre a fi achitate cu voucherul nu insumeaza 100/150/200 lei, diferenta nu se returneaza si nu se preschimba in bani.

4.5 In cazul in care produsele alese spre a fi achitate cu voucherul depasesc valoarea de 100/150/200 lei, diferenta se va achita in numerar/card.

4.6 Data limită în care Clientul poate utiliza voucherul de 100/150/200 de lei in vederea achitarii produselor cumparate este 31.05.2016

5.PROTECȚIA DATELOR PERSONALE

5.1.Avand in vedere prevederile Legii 677/2001 privind protectia datelor personale, Organizatorul isi asuma obligatia de a nu face disponibile in nici un fel datele personale ale Clientului in cazul in care acesta isi manifesta dezacordul expres, in scris, in acest sens.

5.2.Tuturor participantilor la promoție le sint garantate drepturile in conformitate cu Legea nr.677/2001.

5.3.Prin participarea la campanie si transmiterea datelor personale in vederea participarii la aceasta, participantii isi exprima acordul expres pentru stocarea datelor si includerea in baza de date a Organizatorului. Scopul constituirii acestei baze de date de către Organizator îl constituie informarea cât mai rapidă și mai corectă a Clienților, prin diverse mijloace de comunicare (poștă, email, SMS etc.) cu privire la viitoare promoții, acțiuni de marketing sau campanii ale Organizatorului.

5.4.La cererea participantilor, adresata in scris, Organizatorul se obliga, in functie de solicitare:

-sa confirme solicitantului daca prelucreaza sau nu datele sale personale, in mod gratuit, pentru o solicitare pe an;

-sa rectifice, actualizeze, blocheze, stearga sau sa transforme in date anonime, in mod gratuit, datele a caror prelucrare nu este conforma dispozitiilor Legii nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date;

- sa inceteze prelucrarea datelor personale ale solicitantului.

6.TAXE ȘI IMPOZITE- RASPUNDEREA ORGANIZATORULUI

6.1.Organizatorul se obligă să suporte integral toate impozitele aferente promoției "VOUCHERE COMPETITIE CANINA".

7.SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

7.1.Eventualele litigii apărute între organizator și participanții la campanie se vor rezelva pe cale amiabilă, în termen de cel mult 20 de zile de la data la care părțile își semnalează una celeilate apariția unui posibil motiv de conflict.

7.2.În cazul în care litigiul nu poate fi soluționat în termenul instituit de art.7.1., acestea vor fi soluționate de către instanțele judecătorești competente de la sediul Organizatorului.

8.DISPOZITII FINALE

8.2.Anexele sau actele adiționale fac parte integrantă din prezentul Regulament.

8.3.Prezentul Regulament și eventualele acte adiționale la acesta vor fi disponibile în vederea consultării de către participanți, in magazinul Animax Odorheiul Kaufland

8.4.Decizia de inițiere și derulare a Campaniei "VOUCHERE COMPETITIE CANINA", conform regulilor din prezentul Regulament este finală și obligatorie pentru participanți.

SC PET PRODUCT SRL se obliga sa respecte drepturile prevazute de Legea 677/2001.

Lasa un comentariu

Sorry, you must be logged in to post a comment.